Verbeteren

Systematisch leren van gebeurtenissen:

  • Online gebeurtenissen registreren, waarvan geleerd moet worden.
  • Bijvoorbeeld ideeën, acties uit werkoverleg, cliëntenklachten, foutmeldingen, ideeën en complimenten.
  • Aan het einde van de dag ontvangt de eindverantwoordelijke in de praktijk per e-mail een overzicht van de genoteerde meldingen.
  • Deze module is onderdeel van een PDCA-kwaliteitssysteem voor bijvoorbeeld ISO 9001 en LEAN.