Taakverdeling en verantwoordelijkheid

Structuur en sturing van de afgesproken werkwijzen, taakdelegatie:

  • Alle taken binnen je praktijk worden inzichtelijk gemaakt en toegekend aan de juiste personen waarbij onderscheid gemaakt wordt in verantwoordelijkheid
  • De jaarplanner in het systeem stuurt periodiek een e-mail naar de eerstverantwoordelijke met daarin een herinnering aan de werkafspraak/opdracht.
  • Met eventuele protocollen/checklists als bijlage.
  • De medewerker voert het uit. Zodra gereed klikt de medewerker op een link in de e-mail om dat automatisch terug te koppelen, z√≥nder daarvoor te hoeven inloggen.
  • Wie is er dagelijks bij afwezigheid van een medewerker verantwoordelijk voor haar/zijn taken?
  • Wie is voldoende bekwaam bevonden om bevoegd te zijn voor bepaalde handelingen?
  • Het systeem geeft een overzicht van de gedelegeerde werkzaamheden.
  • Je houdt zo grip op de werkafspraken en taakdelegatie.